Gebruik van de HartslagNu App

De App is naar de toekomst gerekend een zeer zinvolle manier van alarmeren van vrijwilligers. Niet alleen meer in de buurt van de eigen postcode of die van de postcode van de dichtstbijzijnde AED maar ook indien je je buiten dat gebied in een zogenaamd
6-minutenproject bevindt. Ook dan wordt je gealarmeerd.

Wilt u de App gebruiken dan moet u aan alle 4  voorwaarden voldoen:
1. Uw mobiele telefoon is een IPhone of Smartphone
2. U hebt altijd (24/7) uw internetverbinding ingeschakeld (via Wifi en databundel)
3. U hebt altijd (24/7) uw GPS ingeschakeld staan
4. U hebt altijd (24/7) uw Locatiebepaling ingeschakeld op uw telefoon en in de App

Voldoet u niet aan alle vier de pertinente voorwaarden dan raden wij u aan de App niet te installeren en te gebruiken. (Advies Stichting Oisterwijk Heartsafe)

Cursussen najaar 2016

Ook in het komende najaar gaat Oisterwijk Heartsafe weer een aantal opfrisavonden verzorgen. Deze worden gehouden in Oisterwijk en Moergestel. Gezien het aantal certificaten dat net verlopen is of de komende weken gaat verlopen, zijn er meerdere avonden gepland. Daarom alvast ons verzoek na te gaan wanneer u aan de laatste opfrisavond hebt deelgenomen. Iedere hulpverlener moet jaarlijks aan een herhalingstraining deelnemen en wanneer het laatste moment langer dan twee jaar is geleden, wordt u niet meer opgeroepen.

Meld u dus snel aan zodat wij de instructeurs kunnen inplannen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk want wij moeten ons vanuit de Nationale Reanimatieraad strikt houden aan een maximale bezetting van personen per docent per avond. Na aanmelding ontvangt u een voorlopige bevestiging en een week voorafgaand aan de door u gekozen datum krijgt u de definitieve bevestiging met alle relevante details.

Aanmelden kan via www.oisterwijkheartsafe.nl onder Vrijwilligers.

Belangrijke aandachtspunten

 1. Wijzigt uw mobiele telefoonnummer, geef dat dan meteen aan ons door. U wordt immers met uw mobieltje gealarmeerd. Stuur uw mailtje naar info@oisterwijkheartsafe.nl
 1. Wijzigt uw e-mailadres, geef dat dan ook zo snel mogelijk aan ons door.
  Uw e-mailadres is een belangrijke schakel om met u contact te houden. Ook na wisseling van provider voor ‘Alles in 1’-paketten (Ziggo/UPC/KPN enzovoort) wijzigt meestal uw e-mailadres. Geef uw nieuwe e-mailadres zo snel mogelijk aan ons door via info@oisterwijkheartsafe.nl
 1. Een hart- of circulatiestilstand komt niet alleen overdag voor. Dat betekent dat u ook ’s nachts kunt worden gealarmeerd. Onze ervaring is dat tijdens de nachtelijke uren de respons op alarmering kleiner is dan op andere tijden. Wat wij vaak achteraf horen als reactie op ons info-verzoek is:
  – Mijn GSM lag beneden, oproep niet gehoord
  – Mijn GSM stond uit, alarmering te laat gezien
  – Mijn GSM, daarvan stond het geluid helemaal uit, alarmering niet gehoord
  – Mijn Wifi stond uit (bij geïnstalleerde App HartslagNu) en ik ben dus niet gealarmeerd

Dit zijn natuurlijk begrijpelijke menselijke situaties maar ze dragen niet bij tot een ‘heartsafe’ Oisterwijk. Uw rol als vrijwilliger is cruciaal na een alarmering bij 112.

Ga bij uzelf na of u de 3 bovenstaande situaties structureel kunt voorkomen. Het zal een goed gevoel geven als u weet dat toekomstige slachtoffers van een acuut hartprobleem te allen tijde op u kunnen rekenen als goed getrainde vrijwilliger die weet wat te doen.

Geldigheid certificaten

Volgens de gegevens die ons ter beschikking staan, zijn afgelopen periode een aantal certificaten verlopen en gaan er de komende maanden nog meer verlopen. Deze hulpverleners worden dan niet meer opgeroepen! Dit is op de eerste plaats jammer voor een eventueel slachtoffer omdat er mogelijk onvoldoende oproepbare hulpverleners in de buurt zijn, maar ook voor de hulpverlener zelf want deze heeft tijd, geld en energie geïnvesteerd in de opleiding en training die dan is weggegooid.

Vaak wordt er van uit gegaan dat het certificaat na het volgen van een bijscholing bij een organisatie, deze organisatie zorg draagt voor de verlening van het certificaat. Dit is niet het geval! U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw verlenging.

Verlengen kan op twee manieren:

U gaat naar www.hartslagNu.nl, logt daar op in met uw code en past uw gegevens aan. Bent u uw code vergeten, geef dit dan aan op de site en u krijgt een code toegezonden.

De 2-de manier is om de datum en organisatie waar u de verlenging hebt gevolgd, door de geven aan info@oisterwijkheartsafe.nl Zet er voor de zekerheid ook even uw mobiele telefoonnumer bij. Wij zorgen dan voor die aanpassing. Daarna krijgt u een bevestiging. Het klinkt eigenlijk heel eenvoudig, maar helaas wordt vaak vergeten om een externe herhalingstraing aan ons door te geven of zelf in te voeren.

Drie nieuwe 24/7 AED’s

Met enige trots konden wij de afgelopen periode een drietal nieuwe locaties heartsafe maken. Dus 24/7 toegankelijk en beschikbaar voor onze vrijwilligers.

KVL
Aan de achterzijde van het hoofdgebouw van KVL aan de Almystraat  in Oisterwijk werd op initiatief van de Provincie Brabant een AED geïnstalleerd en ter beschikking gesteld voor Oisterwijk Heartsafe. Ook volgden intussen 3 medewerkers een startcursus Reanimatie en AED. Een erg strategische locatie mede ook gezien het ontstaan van een erg mooi wooncomplex en nieuwbouwwijk.

Burghtweide
Bij Serviceappartementen Burghtweide aan de Esschebaan in Oisterwijk werd eveneens een spiksplinternieuwe Cardiac Science G5 in een verwarmde en beveiligde kast geïnstalleerd. Dit AED-systeem werd door 100% financiële bijdrage in eigendom overgedragen aan Oisterwijk Heartsafe. Een uiterst genereus gebaar. Naast de opleiding van de betrokken verzorgende medewerkers van de bewoners zullen ook nog een aantal bewoners worden uitgenodigd een training Reanimatie en AED te volgen.

Tiliander
De AED die al vele jaren bij hét cultuurcentrum van Oisterwijk, Tiliander, binnen in het gebouw aanwezig was kwam na een soepele en zeer betrokken medewerking van de nieuwe directeur Ruud van Eeten, ook in een beveiligde en verwarmde buitenkast te hangen ten behoeve van de vele gasten en bewoners van het Lindeplein en Tiliander. Hierdoor is het AED-systeem voortaan ook 24/7 beschikbaar om te worden ingezet.

Naslagwerk beschikbaar

Tijdens de cursusavonden kwam vaak de vraag voorbij of er geen naslagwerk beschikbaar was zodat de vrijwilligers het geleerde nog eens konden nalezen.Omdat de zogenaamde NRR-regels (Nederlandse Reanimatie Raad) om de vijf jaar wijzigen hadden wij gewacht op de nieuwste editie, die van 2015. Sinds enkele weken is dit superhandige naslagwerkje beschikbaar. Tijdens onze cursusavonden bieden wij de mogelijkheid om tegen de laagdrempelige prijs (€ 5,-, kostprijs) een exemplaar mee naar huis te nemen. De regels blijven vijf jaar geldig zodat het een zinvolle aanschaf is. Om logistieke redenen is het alleen mogelijk de brochure tijdens een cursusavond aan te schaffen.

Nazorg na een alarmering

Een alarmering voor een reanimatie is al een heftige situatie op zich; bent u ook nog direct betrokken geweest bij een daadwerkelijke reanimatie dan is dat nóg ingrijpender.

Oisterwijk Heartsafe heeft een aantal specialisten beschikbaar die telefonisch of onder het genot van een kopje koffie, naar u kunnen luisteren over hetgeen u hebt meegemaakt. Het is bewezen dat indien u uw verhaal kwijt kunt dit bijdraagt tot het verwerken van uw ervaring. Ook als een reanimatie succesvol verloopt dan is het toch aan te raden om daarover met iemand te praten.

Onze voorzitter de heer Jos Widdershoven – cardioloog,  mevrouw Nel Blessing – huisarts en de heer Henk van Aert – voormalig ambulanceverpleegkundige, zij staan voor u klaar om naar u te luisteren. Stuur ons een e-mail (nazorg@oisterwijkheartsafe.nl) en een van hen neemt contact met u op. U mag ook specifiek naar een van de bovenstaande personen vragen. Hebt u liever een gesprek met uw eigen huisarts, dat kan natuurlijk ook.

Uw GSM en handsfree

Het is een continue proces, verbeteringen in de Meldkamer van 112. Gevoed door de praktijk krijgt de centralist van de meldkamer een steeds prominentere rol bij een alarmering bij bijvoorbeeld een hartprobleem. Steeds vaker zal de centralist u vragen om uw mobiele telefoon op ‘handsfree’ of op ‘luidspreker’ te zetten.Nu is dit een eenvoudige handeling die u echter wellicht niet dagelijks of zelfs nooit doet. Daarom is het aan te raden dat u eens een keer oefent hoe u op uw GSM de luidspreker aanzet. Het is een erg gemakkelijke handeling alleen u moet het een keer gezien hebben zodat u, indien de meldkamer daarom vraagt, u de handeling snel kunt uitvoeren.Tijd is immers cruciaal bij een circulatiestilstand.

Reageer altijd op een alarmering!

Reageer altijd op een alarmering!
In 2015 tot en met heden heeft HartslagNU 13 alarmeringen uitgestuurd voor een reanimatie. Daarbij worden naast een aantal AED’s, ook 30 vrijwilligers gealarmeerd om naar het adres van het slachtoffer te gaan. Maar in de praktijk is gebleken dat toch niet altijd een ruim aantal vrijwilligers reageert door zich naar het slachtoffer te begeven. Dat is geen goede ontwikkeling. Bent u door ziekte of een glaasje alcohol of door niet in de buurt te zijn, niet in de gelegenheid zijn om naar de reanimatie te gaan dan is dat natuurlijk een goede reden.
Wat we echter steeds vaker horen is dat er geen opvolging aan een alarmering wordt gegeven omdat men de sirenes van de hulpdiensten al hoort. Sinds de invoering van de Ambulancepost Oisterwijk is het inderdaad zo dat deze in een aantal gevallen snel ter plaatse kan zijn. Maar hoort u een sirene, ga dan tóch ter plaatse! De hulpdienst hoeft helemaal niet naar de reanimatie onderweg te zijn maar naar iets heel anders. Uw inzet kan een leven redden!

En wordt u opgeroepen naar een plek waar een zogenaamd ‘reanimeer mij niet beleid’ wordt gehanteerd raden wij u aan om toch ter plaatse te gaan om te gaan reanimeren.De kans is aanwezig dat het om een bezoeker of medewerker gaat die wél gereanimeerd wil worden.

Schakel uw mobiele telefoon ’s nachts niet uit
Door het aan laten staan van uw mobiele telefoon, ook ’s nachts, mist u geen enkele oproep van HartslagNU. Op de IPhone en sommige smartphones kunt u een aparte ringtone instellen voor het mobiele telefoonnummer waarmee u de SMS-oproep van HartslagNU ontvangt. Dit nummer is 06-42500349.

 

 

Up-to-date met een herhalingstraining

Blijf up-to-date met een herhalingstraining
Vier keer per jaar organiseren wij herhalingstrainingen. Zowel in Oisterwijk als in Moergestel. Wij adviseren u dringend om ieder jaar een training te volgen. Zou bouwt u ‘ervaring’ op. Op de website treft u alle cursusdata aan. Kies een datum en locatie en meldt u aan via de website. De data voor 2016 kunt u reeds op onze website vinden, www.oisterwijkheartsafe.nl

Als extra service nodigen wij u ook ieder jaar persoonlijk uit, per e-mail, voor een herhalingscursus. Aanmelden kan eveneens via een formulier op onze website.