Richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie versoepeld

19 juni 2020 | Belangrijke update
Ook tijdens de huidige coronacrisis willen wij dat mensen gereanimeerd worden. De vraag is hoe burgerhulpverleners op een verantwoorde wijze kunnen reanimeren. Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen worden de eerder ingestelde richtlijnen met ingang van 22 juni versoepeld.

De richtlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in overleg met het RIVM. Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven.

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen. Lees meer…..
(Bron: Hartslagnu)


Aanscherping richtlijnen voor tijdens een reanimatie

8 april 2020

Op 8 april 2020 presenteert HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland, de aangescherpte richtlijnen voor tijdens een reanimatie in verband met het coronavirus. Een van de nieuwe richtlijnen is: Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen. Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan! Lees hier alles over de nieuwe richtlijnen…..

Cursussen geannuleerd

Naar aanleiding van de persconferentie inzake het corona-virus van eerder vandaag hebben wij alle cursussen tot 1 juni 2020 geannuleerd. Ook is het niet meer mogelijk om aan te melden voor een cursus later dit jaar. Zodra dit weer wel mogelijk is communiceren wij dat weer.

Coronavirus update

Bron: HartslagNu website 13 maart 2020
In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten: Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s. Lees meer..

Annulering cursussen

Er kan twijfel ontstaan over het wel of niet volgen van een reanimatietraining waarbij er wordt geoefend in het geven van beademing. Het beademen vormt een essentieel onderdeel van een reanimatie; zonder dit te oefenen mogen wij ook geen certificaat uitreiken. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt indien u met meerdere personen tijdens de cursus op dezelfde pop het beademen oefent. Daarom hebben wij besloten de reanimatiecursussen op woensdag 18 maart, 24 maart en 1 april 2020, waarvoor personen zich hadden aangemeld, niet door te laten gaan. Wij houden deze mensen via de mail op de hoogte over een alternatieve cursusdatum later dit jaar maar dit is natuurlijk mede afhankelijk van hoe een en ander rond het virus zich ontwikkelt.
Voor actuele informatie zie de website van het RIVM.