Onderhoud AED-kast type1 (niet meer in gebruik)

Kast type 1

 • 1. Algemeen (kast is gesloten)
  1. Witte LED’s (lampjes) kunnen, afhankelijk van het omgevingslicht, langzaam aan / uit gaan.Dit is de z.g. nachtverlichting en wordt automatisch geactiveerd als het daglicht minder wordt.2. Er mogen géén rode LED’s (lampjes) branden.3. Als de rode LED’s continue branden of knipperen geven deze een storing aan.
  (Zie later voor nadere toelichting en omschrijving)


 • 2. Uit te voeren maandelijkse controles / onderhoud
  1. Open de kast met de bekend zijnde code. (4 cijfers en bevestigen met een V)2. De 2 witte LED’s moeten nu continue branden en de 2 rode LED’s continue knipperen.3. Druk één voor één op alle toetsen en voel of deze goed te bedienen zijn.
  Luister tijdens het indrukken of een duidelijk “bliep” signaal te horen is.4. Verwijder niet gewenst stof / vuil uit de kast met een zachte doek of kwastje.5. Sluit de kast en controleer of deze goed dicht zit.
  – De kap moet zowel links en rechts aan de buitenzijde goed in de vergrendeling vallen

 •  3. Extreme weersomstandigheden (warm / koud)
  1. Als de kast te warm wordt gaat de ventilator automatisch aan om de kast geforceerd te ventileren.2. Wordt daarnaast de ingestelde boven-limit overschreden, dan gaan de RODE LED’s 4x knipperen even rust,
  4x knipperen even rust enz. enz.3. Dit kan geen kwaad maar naar verloop van tijd (afkoelen omgevingstemperatuur) moet dit knipperen en het lopen van
  de ventilator ophouden.4. Als de kast te koud wordt gaat het verwarmingselement aan. (ventilatortje is hoorbaar)5. Is de kast op temperatuur dan wordt het verwarmingselement weer uitgeschakeld. Dit gaat continue door (aan / uit) totdat de omgevingstemperatuur is toegenomen.6. Wordt daarnaast de ingestelde onder-limit overschreden, dan gaan de RODE LED’s 4x knipperen even rust, 4x knipperen even rust enz. enz.7. De verwarming kan dan de buiten kou niet bijhouden en het is beter de AED er tijdelijk uit te halen of de kast wat tegen de kou te beschermen om schade aan de AED te voorkomen. Waarschuw in dit geval altijd ook de Technische Commissie. Klik hier om het schema te downloaden en  te printen (PDF)