Coronavirus update

Bron: HartslagNu website 13 maart 2020
In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten: Er worden geen burgerhulpverleners meer gestuurd naar een reanimatie-adres waarvan bekend is dat het een quarantaine adres is. Burgerhulpverleners hebben namelijk geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich. Het bestuur van HartslagNu heeft dit besluit genomen na overleg met MMA’s. Lees meer..

Annulering cursussen

Er kan twijfel ontstaan over het wel of niet volgen van een reanimatietraining waarbij er wordt geoefend in het geven van beademing. Het beademen vormt een essentieel onderdeel van een reanimatie; zonder dit te oefenen mogen wij ook geen certificaat uitreiken. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt indien u met meerdere personen tijdens de cursus op dezelfde pop het beademen oefent. Daarom hebben wij besloten de reanimatiecursussen op woensdag 18 maart, 24 maart en 1 april 2020, waarvoor personen zich hadden aangemeld, niet door te laten gaan. Wij houden deze mensen via de mail op de hoogte over een alternatieve cursusdatum later dit jaar maar dit is natuurlijk mede afhankelijk van hoe een en ander rond het virus zich ontwikkelt.
Voor actuele informatie zie de website van het RIVM.

Coronavirus

Ook Nederland heeft nu te maken met het coronavirus. Wij begrijpen dat onze burgerhulpverleners zich zorgen maken over het beademen van een slachtoffer na een alarmering HartslagNu. Om u enigszins voor te kunnen bereiden treft u onderstaand een stukje tekst van de Nederlandse Reanimatie Raad:

“Beademen is een essentieel onderdeel van de reanimatie. Niet beademen verkleint de kans op een goede uitkomst. Zorgverleners in een beroepsmatige setting (ziekenhuispersoneel, ambulancehulpverleners, enz.) maken voor het beademen over het algemeen al gebruik van hulpmiddelen die voldoende bescherming bieden tegen besmetting. Voor burgerhulpverleners en omstanders is dat niet altijd het geval. Indien de burgerhulpverlener of omstanders getraind zijn in het beademen met een hulpmiddel zoals een faceshield of pocketmask is dit een goed alternatief. Is de hulpverlener niet getraind of is een hulpmiddel niet voorhanden dan is gewone mond op mond beademing voor het slachtoffer de beste zorg. Daarbij kan de hulpverlener altijd de afweging maken alleen borstcompressies te geven als hij niet kan of wil beademen.”

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad