Belangrijke aandachtspunten

 1. Wijzigt uw mobiele telefoonnummer, geef dat dan meteen aan ons door. U wordt immers met uw mobieltje gealarmeerd. Stuur uw mailtje naar info@oisterwijkheartsafe.nl
 1. Wijzigt uw e-mailadres, geef dat dan ook zo snel mogelijk aan ons door.
  Uw e-mailadres is een belangrijke schakel om met u contact te houden. Ook na wisseling van provider voor ‘Alles in 1’-paketten (Ziggo/UPC/KPN enzovoort) wijzigt meestal uw e-mailadres. Geef uw nieuwe e-mailadres zo snel mogelijk aan ons door via info@oisterwijkheartsafe.nl
 1. Een hart- of circulatiestilstand komt niet alleen overdag voor. Dat betekent dat u ook ’s nachts kunt worden gealarmeerd. Onze ervaring is dat tijdens de nachtelijke uren de respons op alarmering kleiner is dan op andere tijden. Wat wij vaak achteraf horen als reactie op ons info-verzoek is:
  – Mijn GSM lag beneden, oproep niet gehoord
  – Mijn GSM stond uit, alarmering te laat gezien
  – Mijn GSM, daarvan stond het geluid helemaal uit, alarmering niet gehoord
  – Mijn Wifi stond uit (bij geïnstalleerde App HartslagNu) en ik ben dus niet gealarmeerd

Dit zijn natuurlijk begrijpelijke menselijke situaties maar ze dragen niet bij tot een ‘heartsafe’ Oisterwijk. Uw rol als vrijwilliger is cruciaal na een alarmering bij 112.

Ga bij uzelf na of u de 3 bovenstaande situaties structureel kunt voorkomen. Het zal een goed gevoel geven als u weet dat toekomstige slachtoffers van een acuut hartprobleem te allen tijde op u kunnen rekenen als goed getrainde vrijwilliger die weet wat te doen.

Geldigheid certificaten

Volgens de gegevens die ons ter beschikking staan, zijn afgelopen periode een aantal certificaten verlopen en gaan er de komende maanden nog meer verlopen. Deze hulpverleners worden dan niet meer opgeroepen! Dit is op de eerste plaats jammer voor een eventueel slachtoffer omdat er mogelijk onvoldoende oproepbare hulpverleners in de buurt zijn, maar ook voor de hulpverlener zelf want deze heeft tijd, geld en energie geïnvesteerd in de opleiding en training die dan is weggegooid.

Vaak wordt er van uit gegaan dat het certificaat na het volgen van een bijscholing bij een organisatie, deze organisatie zorg draagt voor de verlening van het certificaat. Dit is niet het geval! U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw verlenging.

Verlengen kan op twee manieren:

U gaat naar www.hartslagNu.nl, logt daar op in met uw code en past uw gegevens aan. Bent u uw code vergeten, geef dit dan aan op de site en u krijgt een code toegezonden.

De 2-de manier is om de datum en organisatie waar u de verlenging hebt gevolgd, door de geven aan info@oisterwijkheartsafe.nl Zet er voor de zekerheid ook even uw mobiele telefoonnumer bij. Wij zorgen dan voor die aanpassing. Daarna krijgt u een bevestiging. Het klinkt eigenlijk heel eenvoudig, maar helaas wordt vaak vergeten om een externe herhalingstraing aan ons door te geven of zelf in te voeren.

Drie nieuwe 24/7 AED’s

Met enige trots konden wij de afgelopen periode een drietal nieuwe locaties heartsafe maken. Dus 24/7 toegankelijk en beschikbaar voor onze vrijwilligers.

KVL
Aan de achterzijde van het hoofdgebouw van KVL aan de Almystraat  in Oisterwijk werd op initiatief van de Provincie Brabant een AED geïnstalleerd en ter beschikking gesteld voor Oisterwijk Heartsafe. Ook volgden intussen 3 medewerkers een startcursus Reanimatie en AED. Een erg strategische locatie mede ook gezien het ontstaan van een erg mooi wooncomplex en nieuwbouwwijk.

Burghtweide
Bij Serviceappartementen Burghtweide aan de Esschebaan in Oisterwijk werd eveneens een spiksplinternieuwe Cardiac Science G5 in een verwarmde en beveiligde kast geïnstalleerd. Dit AED-systeem werd door 100% financiële bijdrage in eigendom overgedragen aan Oisterwijk Heartsafe. Een uiterst genereus gebaar. Naast de opleiding van de betrokken verzorgende medewerkers van de bewoners zullen ook nog een aantal bewoners worden uitgenodigd een training Reanimatie en AED te volgen.

Tiliander
De AED die al vele jaren bij hét cultuurcentrum van Oisterwijk, Tiliander, binnen in het gebouw aanwezig was kwam na een soepele en zeer betrokken medewerking van de nieuwe directeur Ruud van Eeten, ook in een beveiligde en verwarmde buitenkast te hangen ten behoeve van de vele gasten en bewoners van het Lindeplein en Tiliander. Hierdoor is het AED-systeem voortaan ook 24/7 beschikbaar om te worden ingezet.

Naslagwerk beschikbaar

Tijdens de cursusavonden kwam vaak de vraag voorbij of er geen naslagwerk beschikbaar was zodat de vrijwilligers het geleerde nog eens konden nalezen.Omdat de zogenaamde NRR-regels (Nederlandse Reanimatie Raad) om de vijf jaar wijzigen hadden wij gewacht op de nieuwste editie, die van 2015. Sinds enkele weken is dit superhandige naslagwerkje beschikbaar. Tijdens onze cursusavonden bieden wij de mogelijkheid om tegen de laagdrempelige prijs (€ 5,-, kostprijs) een exemplaar mee naar huis te nemen. De regels blijven vijf jaar geldig zodat het een zinvolle aanschaf is. Om logistieke redenen is het alleen mogelijk de brochure tijdens een cursusavond aan te schaffen.

Nazorg na een alarmering

Een alarmering voor een reanimatie is al een heftige situatie op zich; bent u ook nog direct betrokken geweest bij een daadwerkelijke reanimatie dan is dat nóg ingrijpender.

Oisterwijk Heartsafe heeft een aantal specialisten beschikbaar die telefonisch of onder het genot van een kopje koffie, naar u kunnen luisteren over hetgeen u hebt meegemaakt. Het is bewezen dat indien u uw verhaal kwijt kunt dit bijdraagt tot het verwerken van uw ervaring. Ook als een reanimatie succesvol verloopt dan is het toch aan te raden om daarover met iemand te praten.

Onze voorzitter de heer Jos Widdershoven – cardioloog,  mevrouw Nel Blessing – huisarts en de heer Henk van Aert – voormalig ambulanceverpleegkundige, zij staan voor u klaar om naar u te luisteren. Stuur ons een e-mail (nazorg@oisterwijkheartsafe.nl) en een van hen neemt contact met u op. U mag ook specifiek naar een van de bovenstaande personen vragen. Hebt u liever een gesprek met uw eigen huisarts, dat kan natuurlijk ook.

Uw GSM en handsfree

Het is een continue proces, verbeteringen in de Meldkamer van 112. Gevoed door de praktijk krijgt de centralist van de meldkamer een steeds prominentere rol bij een alarmering bij bijvoorbeeld een hartprobleem. Steeds vaker zal de centralist u vragen om uw mobiele telefoon op ‘handsfree’ of op ‘luidspreker’ te zetten.Nu is dit een eenvoudige handeling die u echter wellicht niet dagelijks of zelfs nooit doet. Daarom is het aan te raden dat u eens een keer oefent hoe u op uw GSM de luidspreker aanzet. Het is een erg gemakkelijke handeling alleen u moet het een keer gezien hebben zodat u, indien de meldkamer daarom vraagt, u de handeling snel kunt uitvoeren.Tijd is immers cruciaal bij een circulatiestilstand.